Makaleler

Second Issue of EfilJournal has been published

Efil Journal of Economic Research; Volume: 1 Issue 2, 2018

Category: Academic- Economy

Barcode: 2619958015028

Editor:  Ömer Faruk Çolak

Price: 35,00 TL

Number of Page: 160

Publishing House: Efil Publishing House

 

 

 

In this issue of EfilJournal:

Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin:
Intra-OIZ and Intra Industry Knowledge SPillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Prof. Dr. Alper Aslan ve Sevil Özdil:
Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz

Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler
Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Eğitimi

Prof. Dr. Turan Subaşat ve Araş. Gör. Soner Uysal
Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Karşılaştırmalarında Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla

Prof. Dr. Funda Barbaros ve Araş. Gör. Juba Alyce Kafumba
Malawi’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Burcu Türkcan. Dr. Öğr. Üyesi Elif Tunalı Çalışkan ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Serkan Kopurlu
Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein

Araş. Gör. Mevlüt Camgöz
İslami Endekslerin Çeşitlendirme Düzeyi ÜZerine Bir İnceleme

 

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *