Makaleler

Makale Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemekte?

 • Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalenin yazarı ile, makaleyi değerlendiren hakemin ismi karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır.
 • Dergiye gönderilen tüm makaleler, önce editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. İçerik ve şekil şartlarına uymayan yazılar, editörler tarafından hakemlere sunulmadan geri çevrilebilir.
 • Dergiye gönderilen makale, editörler tarafından hakeme gönderilmeye değer bulunduğu takdirde en az iki hakemle iletişime geçilir.
 • Hakemler, yazıları makale hazırlama düzenine uygunluk, bilimsel katkısı, sorunsalın ele alınış biçimi, araştırmada kullanılan yöntem, literatürden yararlanış ve önemli bulduğu diğer unsurlar açısından değerlendirerek, görüşlerini bildirdiği formu editörlere iletir.
 • Editör, hakemin görüşünü yazara gönderir.
 • Yazar, hakem tarafından talep edilen düzeltmeleri editörün belirlediği süre içerisinde tamamladıktan sonra, makale tekrar hakemin görüşüne sunulur.
 • Hakemin uygun gördüğü makale için son değerlendirme editörler tarafından yapılır.
 • Yayımlanma kararı verilen makale, sıraya alınır ve nihai karar yazara bildirilir.
 • Dergide örnek olay incelemeleri, raporlar, önceden yazılmış bir makaleye eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıtlara yanıtlar, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuruları, konferans ve kongre gibi toplantılar yayımlanabilir. Burada karar, editörlere aittir.
 • Makalenin değerlendirme süresi maksimum 90 gündür.
 • Makalenin değerlendirilme süreci hakkında tarafınıza bilgi verilecektir.
 • Değerlendirme sonucu, tarafınıza e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Makalesi dergide yayımlanan yazara 5 adet basılı dergi ücretsiz olarak gönderilecektir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir