Kurullar

Ömer Faruk Çolak (Hacettepe Üniversitesi)

Hakan Kışlal (Saint Leo University)

Mehmet Ugur (University of Greenwich)

 • Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi)
 • Yılmaz Akyüz (UNCTAD)
 • Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi)
 • Francesco Boldizzoni (University of Helsinki)
 • Murat Çokgezen (Marmara Üniversitesi)
 • Meghnad Desai (London School of Economics)
 • Roberto Frenkel (Center for the Study of State and Society)
 • Refet Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi)
 • Ersin Kalaycıoğlu (Sabancı Üniversitesi)
 • Timur Kuran (Duke University)
 • Çelik Kurtoğlu (Ankara Üniversitesi)
 • Alicia Puyana Mutis (Latin American School of State and Society)
 • Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)
 • Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Walter G. Park (American University)
 • David F. Ruccio (University of Notre Dame)
 • Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Vural Fuat Savaş (Yeditepe Üniversitesi)
 • İlhan Tekeli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Sübidey Togan (Bilkent Üniversitesi)
 • İnsan Tunalı (Koç Üniversitesi)
 • Robert H. Wade (London School of Economics)
 • L. Randall Wray (Bard College)
 • Murat Yıldızoğlu (University of Bordeaux )
 • Ruut Veenhoven (Erasmus University Rotterdam)
 • İbrahim Semih Akçomak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Sacit Hadi Akdede Adnan (Menderes Üniversitesi)
 • Arzu Akkoyunlu Wigley (Hacettepe Üniversitesi)
 • M. Aykut Attar (Hacettepe Üniversitesi)
 • Osman Aydoğuş (Ege Üniversitesi)
 • Ahmet Faruk Aysan (Hamad Bin Khalifa University)
 • Bilal Bağış (Bingöl Üniversitesi)
 • Funda Barbaros (Ege Üniversitesi)
 • Salih Barışık (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
 • Cem Mehmet Baydur (Muğla Üniversitesi)
 • Asena Caner (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Necat Coşkun (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
 • Susan E. Cozzens (Georgia Institute of Technology)
 • Tarkan Çavuşoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
 • Nazire Nergiz Dinçer (TED Üniversitesi)
 • Meltem Dayıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Feride Doğaner Gönel (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • A. Suut Doğruel (Marmara Üniversitesi)
 • Fatma Doğruel (Marmara Üniversitesi)
 • Alper Duman (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Devrim Dumludağ (Marmara Üniversitesi)
 • Nazım Kadri Ekinci (Harran Üniversitesi)
 • Uğur Emek (Başkent Üniversitesi)
 • Hakan Ercan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Erkan Erdil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Oğuz Esen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Uğur Eser (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Alpay Filiztekin (Özyeğin Üniversitesi)
 • Esma Gaygısız (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Ayça Ebru Giritligil (Bilgi Üniversitesi)
 • Ümmühan Gökovalı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Öner Günçavdı (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Timur Han Gür (Hacettepe Üniversitesi)
 • Burak Gürbüz (Gaziantep Üniversitesi)
 • Arne Heise (Hamburg University)
 • Boris Kagarlitsky (Institute for Globalisation Studies and Social Movements)
 • Dinar Kale (The Open University)
 • M. Özgür Kayalıca (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Muammer Kaymak (Hacettepe Üniversitesi)
 • Hasan Kazdağlı (Pamukkale Üniversitesi)
 • Aykut Kibritçioğlu (Türk-Alman Üniversitesi)
 • Coşkun Celal Küçüközmen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Serkan Küçükşenel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Aykut Lenger (Ege Üniversitesi)
 • Haluk Levent (Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi)
 • Stavros Mavroudeas (Panteion University)
 • Dirk Meissner (National Research University Higher School of Economics)
 • Hakan Mıhcı (Hacettepe Üniversitesi)
 • Bilin Neyaptı (Bilkent Üniversitesi)
 • Levent Neyse (WZB & DIW Berlin)
 • Jennifer Olmsted (Drew University)
 • Özgür Orhangazi (Kadir Has Üniversitesi)
 • Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
 • İlhan Can Özen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Gökhan Özertan (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Alessandro Sapio (Parthenope University of Naples)
 • Metin Sarfati (Marmara Üniversitesi)
 • Serdar Sayan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Marc-Alexandre (Sénégas University of Bordeaux)
 • Sinan Sönmez (Atılım Üniversitesi)
 • Wolfgang Streeck (Max Planck Institute for the Study of Societies)
 • Turan Subaşat (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Bora Süslü (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Ahmet Şahinöz (Başkent Üniversitesi)
 • Ayça Tekin Koru (TED Üniversitesi)
 • Yaşar Uysal (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)
 • Ebru Voyvoda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Abdullah Yalaman (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Altuğ Yalçıntaş (Ankara Üniversitesi)
 • Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
 • Onur Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Özgür Yılmaz (Koç Üniversitesi)
 • Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi)