Duyuru

EfilJournal Cilt 2/Sayı 8 Raflarda!

Bu sayımızda, Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları – Ersin Kalaycıoğlu Post-Keynesian Economics – Challenging the Neo-Classical Mainstream – Arne Heise Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey – Erkan Erdil Enflasyon ve Göreli Fiyatlar – Barış Soybilgen, Ege Yazgan Birikim Tarzı ve Zihniyet Dönüşümü: Sabri F. Ülgener ve Ayşe Buğra Işığında Türkiye’de Yeni Kapitalizm (?) – Özlem Kırlı, Cem Mehmet Baydur Ulusal Varlık Fonu ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi – Salih Barışık, Nalan Kangal Yüzyıl’da Eşitsizlikler Üzerine Bir Değerlendirme – R. Funda Barbaros, Cemre [...]

EfilJournal Cilt 2/Sayı 7 Raflarda!

Bu sayımızda,   Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor İlhan Tekeli   Inequality, Economic Policies, Work and Poverty: The Latin American Protracted Malady Alicia Puyana Mutis   Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi Belgi Turan, Ali Berker, Seyit Mümin Cilasun   Market System as a “Stark [...]

EfilJournal 2. Cilt 6. Sayı

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. İlhan Tekeli “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş” konusunda bir çerçeve oluşturuyor. Bir yandan, Cumhuriyet döneminde tarımsal faaliyetlerin geçirdiği değişimin/dönüşümün öyküsünü anlatırken, öte yandan gerçekleşen tarımsal üretimin ülkenin beslenmesini, tarım dışı üretimin gerektirdiği girdilerin ve ülke kalkınmasının sürdürülebilmesi için gerekli dövizin sağlanması konularındaki başarı/başarısızlık değerlendirmelerine bağlı olarak geliştirilen stratejileri/politikaları ele alıyor. Prof. Dr. Cem Mehmet Baydur, “Income distribution is not neutral in terms of inflation or inflation is a function of the distribution [...]

EfilJournal Cilt 1 Sayı 4, 4 Ocak 2019’da Çıktı

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; Cilt: 1 Sayı 4, 2018 Yayın Kategorisi: Akademik-İktisat Barkod: 2619958015042 Editör:  Ömer Faruk Çolak Etiket Fiyatı: 35,00 TL Sayfa Sayısı: 136 Yayınevi: Efil Yayınevi EfilJournal’ın bu sayısında: Dr. Katya Perez Guzman ve Latin American School of Social Sciences’tan Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, “Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?” başlıklı makalelerinde Hollanda Sendromu modelini kullanarak Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’da, çıkarcılığın ekonomik etkilerini inceliyorlar. Prof. Dr. Öner Günçavdı ile Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, “Türkiye’de Sanayisizleşme ve [...]

EfilJournal’ın 2. Sayısında Neler Var?

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; Cilt: 1 Sayı 2, 2018 Yayın Kategorisi: Akademik- İktisat Barkod: 2619958015028 Editör:  Ömer Faruk Çolak Etiket Fiyatı: 35,00 TL Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Efil Yayınevi       EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etmektedir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından mekânsal ekonometrik metodu tercih etmişlerdir. Prof. Dr. Alper Aslan ve Sevil Özdil, “Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz” makaleleriyle, göç ve hedef ülkelerin [...]

Makale Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemekte?

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalenin yazarı ile, makaleyi değerlendiren hakemin ismi karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. Dergiye gönderilen tüm makaleler, önce editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. İçerik ve şekil şartlarına uymayan yazılar, editörler tarafından hakemlere sunulmadan geri çevrilebilir. Dergiye gönderilen makale, editörler tarafından hakeme gönderilmeye değer bulunduğu takdirde en az iki hakemle iletişime geçilir. Hakemler, yazıları makale hazırlama düzenine uygunluk, bilimsel katkısı, sorunsalın ele alınış biçimi, araştırmada kullanılan yöntem, literatürden yararlanış ve önemli bulduğu diğer unsurlar açısından değerlendirerek, görüşlerini bildirdiği formu editörlere [...]

Yazım Kuralları

Makale, 30 sayfayı geçmemelidir. Makale dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Makalenin “Giriş” kısmı bulunmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır. Yüksek lisans veya doktora tezlerinde ya da bilimsel toplantılarda sunulan bildirilere dayanarak hazırlanmış yazılarda bu durum, ilk sayfa altında dipnot olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilecek makalenin yazarına ait bilgiler, ayrı bir sayfaya yazılmalı ve şunları içermelidir: Yazının İngilizce ve Türkçe başlığı Yazının JEL sınıflandırma kodu Yazarın adı soyadı, unvanı Yazarın bağlı bulundukları kurum (bölüm, birim) Yazarın kısa özgeçmişi Yazarın açık ve güncel posta adresi, telefon/faks numarası ile e-posta adresi Yazının birinci sayfasında; başlık, makalenin [...]