Yazar - Efil Yayınevi

Eşitsizlik: Ne Yapılabilir?

    Kitabın Adı: Eşitsizlik: Ne Yapılabilir? Yazar: Anthony B. Atkinson Basım Yılı: 2018 Sayfa Sayısı: 352   %25 İndirimli Satın Almak İçin         EŞİTSİZLİK en önemli sosyal problemlerimizden bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda kontrol altına alınan eşitsizlik son yıllarda alabildiğine geri dönmüştür. Hepimiz problemin boyutunun farkındayız ─%99 hakkında konuşuyoruz ve %1 toplumsal tartışmanın merkezinde yer almaktadır─ fakat umutsuzluğa kapılmak dışında ne yapılabileceğiyle ilgili çok az tartışma mevcuttur ancak, ünlü iktisatçı Anthony Atkinson’a göre, şüphecilerin hayal edebileceğinden çok daha fazlasını yapabiliriz. Atkinson uzun yıllardır eşitsizlik araştırmasında en [...]

EfilJournal Cilt 1 Sayı 4, 4 Ocak 2019’da Çıkıyor

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; Cilt: 1 Sayı 4, 2018 Yayın Kategorisi: Akademik-İktisat Barkod: 2619958015042 Editör:  Ömer Faruk Çolak Etiket Fiyatı: 35,00 TL Sayfa Sayısı: 136 Yayınevi: Efil Yayınevi EfilJournal’ın bu sayısında: Dr. Katya Perez Guzman ve Latin American School of Social Sciences’tan Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, “Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?” başlıklı makalelerinde Hollanda Sendromu modelini kullanarak Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’da, çıkarcılığın ekonomik etkilerini inceliyorlar. Prof. Dr. Öner Günçavdı ile Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, “Türkiye’de Sanayisizleşme ve [...]

İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ

İktisat ve Toplum Dergisi ile Prof. Dr. Asaf Savaş Akat 10.000 TL Ödül Veriyor 2010 yılında yayın hayatına başlayan, güncel iktisat konularının ele alındığı, iktisat ve diğer disiplinlerden Türk ve yabancı akademisyen ya da uzmanların makaleleriyle ve felsefe, kültür-sanat alanlarındaki çok değerli yazıların yayımlandığı İktisat ve Toplum Dergisi, alanda önemli bir eksikliği gidermeyi başardı. Yayımlanmaya başladığı yıldan itibaren arşivlenmesi gereken bir dergi olma özelliği ile geniş bir okuyucu kitlesine ve iktisat alanında önemli bir yere sahip oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucu [...]

EfilJournal’ın 3. Sayısı Çıktı

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; Cilt: 1 Sayı 3, 2018 Yayın Kategorisi: Akademik-İktisat Barkod: 2619958015035 Editör:  Ömer Faruk Çolak Etiket Fiyatı: 35,00 TL Sayfa Sayısı: 136 Yayınevi: Efil Yayınevi EfilJournal’ın bu sayısında: Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. “Firm Ownership Networks in Turkey” başlıklı makalelerinde Doç. Dr. Alper Duman ve Elifnur Uysal; 1388 şirketin oluşturduğu ağın detaylı bir analizini yaparak literatürdeki bu boşluğu dolduruyor. Türkiye’nin sahiplik ağının büyük ölçüde dağınık [...]

EfilJournal’ın 2. Sayısında Neler Var?

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi; Cilt: 1 Sayı 2, 2018 Yayın Kategorisi: Akademik- İktisat Barkod: 2619958015028 Editör:  Ömer Faruk Çolak Etiket Fiyatı: 35,00 TL Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Efil Yayınevi       EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etmektedir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından mekânsal ekonometrik metodu tercih etmişlerdir. Prof. Dr. Alper Aslan ve Sevil Özdil, “Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz” makaleleriyle, göç ve hedef ülkelerin [...]

Makale Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemekte?

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalenin yazarı ile, makaleyi değerlendiren hakemin ismi karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. Dergiye gönderilen tüm makaleler, önce editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. İçerik ve şekil şartlarına uymayan yazılar, editörler tarafından hakemlere sunulmadan geri çevrilebilir. Dergiye gönderilen makale, editörler tarafından hakeme gönderilmeye değer bulunduğu takdirde en az iki hakemle iletişime geçilir. Hakemler, yazıları makale hazırlama düzenine uygunluk, bilimsel katkısı, sorunsalın ele alınış biçimi, araştırmada kullanılan yöntem, literatürden yararlanış ve önemli bulduğu diğer unsurlar açısından değerlendirerek, görüşlerini bildirdiği formu editörlere [...]