DERGİ HAKKINDA

Son Sayı Cilt:3 Sayı:9 Mart, 2020

EfilJournal’ın bu sayısında:

Beşeri Sermaye – Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018 – İnsan Tunalı

Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye – Ahmet Şahinöz

Aynı İktisat, Farklı Rasyonellik: İktisadi Okullar İçin Bir Karşılaştırma – Sibel Can Kamber, Bora Süslü

Lippmann’dan Thaler’e, Neo-Liberal Düşüncede Kitleleri Yönlendirenler ve Amaçları – Burak Gürbüz

Cyrus Hamlin, Pragmatizm ve Robert Kolej’in Türkiye Modernleşmesindeki Rolü – Kardelen Kaya, Altuğ Yalçıntaş

Weberyan Subjektif Rasyonalite: Osmanlı İktisadi Zihniyeti – Cumali Bozpinar


DUYURULAR

KİTAP ÖNERİSİ

Kitabın Adı: Ne Öğrendik: Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası

Editörler: George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, Joseph Stiglitz

Basım Yılı: 2019

Sayfa Sayısı: 320

 

 

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl uygulanacağını değerlendirmektedirler.

2008’den bu yana, ekonomi politika belirleyicileri ve araştırmacılar cesur bir yeni ekonomik dünyayı meşgul etmişlerdir. Daha önce yapılan fikir birlikleri alt üst olmuş, eski varsayımlar şüphe altında kalmıştır. Politika yapıcılar doğaçlama yapmaya, araştırmacılar ise temel teoriyi yeniden düşünmeye zorlanmıştır. Bu bölümün editörlerinden biri olan Nobel Ödüllü George Akerlof, krizi hareket etmeye korkan, ağaçta kalmış bir kediye benzetmektedir. Nisan 2013’te Uluslararası Para Fonu, makroekonomik geleceğin ortaya çıkan hatlarını tartışmak için önde gelen ekonomistleri ve ekonomi politika belirleyicilerini bir araya getirdi. Bu kitap onların fikirlerini sunmaktadır.

Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz, eski FED Başkanı Janet Yellen ve eski İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ı içeren editörler ve yazarlar, krizleri ve sonrasında öğrenilen dersleri göz önüne almaktadırlar. Kitap, geleneksel politikaya ilişkin kriz sonrası enflasyona; makro-ihtiyati araçlara ve etkinliklerine; teşviklere, kamu borcu ve mali konsolidasyona ve döviz kuru düzenlemelerine odaklanmaktadır.

DİZİNLER

DRJI Indexed Journal  

MARKALARIMIZ