DERGİ HAKKINDA

Son Sayı Cilt:2 Sayı:7 Ekim 19

EfilJournal’ın bu sayısında:

Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor İlhan Tekeli

Inequality, Economic Policies, Work and Poverty: The Latin American Protracted Malady Alicia Puyana Mutis

Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi Belgi Turan, Ali Berker, Seyit Mümin Cilasun

Market System as a “Stark Utopia” Hüseyin Özel

Sabri Ülgener ve İktisat Sosyolojisi: İktisat Ahlakı ve Zihniyeti Perspektifinden Bir Değerlendirme İsmail Kitapcı

Türkiye’de Düşük Ücretli Çalışma ve Kadın İstihdamında Dönüşümler Ayça Akarçay, Selin Pelek


DUYURULAR

KİTAP ÖNERİSİ

Kitabın Adı: Ne Öğrendik: Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası

Editörler: George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, Joseph Stiglitz

Basım Yılı: 2019

Sayfa Sayısı: 320

 

 

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl uygulanacağını değerlendirmektedirler.

2008’den bu yana, ekonomi politika belirleyicileri ve araştırmacılar cesur bir yeni ekonomik dünyayı meşgul etmişlerdir. Daha önce yapılan fikir birlikleri alt üst olmuş, eski varsayımlar şüphe altında kalmıştır. Politika yapıcılar doğaçlama yapmaya, araştırmacılar ise temel teoriyi yeniden düşünmeye zorlanmıştır. Bu bölümün editörlerinden biri olan Nobel Ödüllü George Akerlof, krizi hareket etmeye korkan, ağaçta kalmış bir kediye benzetmektedir. Nisan 2013’te Uluslararası Para Fonu, makroekonomik geleceğin ortaya çıkan hatlarını tartışmak için önde gelen ekonomistleri ve ekonomi politika belirleyicilerini bir araya getirdi. Bu kitap onların fikirlerini sunmaktadır.

Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz, eski FED Başkanı Janet Yellen ve eski İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ı içeren editörler ve yazarlar, krizleri ve sonrasında öğrenilen dersleri göz önüne almaktadırlar. Kitap, geleneksel politikaya ilişkin kriz sonrası enflasyona; makro-ihtiyati araçlara ve etkinliklerine; teşviklere, kamu borcu ve mali konsolidasyona ve döviz kuru düzenlemelerine odaklanmaktadır.

DİZİNLER

DRJI Indexed Journal  

MARKALARIMIZ