DERGİ HAKKINDA

Son Sayı Cilt:1 Sayı:2 Haziran 18

 

EfilJournal’ın bu sayısında:

Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etmektedir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından mekânsal ekonometrik metodu tercih etmişlerdir.

Prof. Dr. Alper Aslan ve Sevil Özdil, “Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz” makaleleriyle, göç ve hedef ülkelerin ekonomik koşulları arasındaki belirleyici etkileşimi ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birliği ülkesi için 1994-2015 dönemi verilerini ele alarak Panel ARDL tekniğini kullanmışlardır.

Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler, kitlesel göç-eğitim ilişkisini ve Türkiye’ye etkilerini Suriyeliler örneği üzerinden literatüre dayalı analiz etmektedir. Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ancak, temel eğitime erişim imkânlarından başlayarak, eğitimin tüm aşamalarında gerek gelişmiş,  gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlar mevcuttur. Devamı


DUYURULAR

KİTAP ÖNERİSİ

 

Kitabın Adı: Aynalı Salon: Büyük Bunalım, Büyük Durgunluk ve Tarihin Yanlış Kullanımı

Yazar: Barry Eichengreen

Basım Yılı: 2016

Sayfa Sayısı: 520

 

Satın Almak İçin

 

Geçen yüzyılın iki büyük mali krizi, 1930’lu yıllardaki Büyük Bunalım ile 2008’de başlayan Büyük Durgunluk’ tur. Her ikisinin de arka planında, kredilerdeki sert yükselişler, şaibeli bankacılık uygulamaları ve  kırılgan, istikrarsız bir küresel finans sistemi vardı. 2008’de piyasalar kalp krizleri geçirirken, ekonomi politikasını belirleyenler en kötüsünü önlemek amacıyla Büyük Bunalım’ın derslerine başvurdu. Verdikleri yanıtla 1930’lu yıllardakine benzer bir finansal bir çöküşü ve yıkıcı bir bunalımı önlediler ama ABD ve Avrupa’da işsizlik buna rağmen dayanılmaz seviyelere yükseldi. Acı ve ızdırap alabildiğine yaygınlaştı.

Devamı…

DİZİNLER

DRJI Indexed Journal  

MARKALARIMIZ