DERGİ HAKKINDA

Son Sayı Cilt:2 Sayı:8 Aralık, 2019

EfilJournal’ın bu sayısında:

Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları – Ersin Kalaycıoğlu

Post-Keynesian Economics – Challenging the Neo-Classical Mainstream – Arne Heise

Fourth Industrial Revolution and Readiness of Turkey – Erkan Erdil

Enflasyon ve Göreli Fiyatlar – Barış Soybilgen, Ege Yazgan

Birikim Tarzı ve Zihniyet Dönüşümü: Sabri F. Ülgener ve Ayşe Buğra Işığında Türkiye’de Yeni Kapitalizm (?) – Özlem Kırlı, Cem Mehmet Baydur

Ulusal Varlık Fonu ve İktisadi Büyümeye Olası Etkisi – Salih Barışık, Nalan Kangal

  1. Yüzyıl’da Eşitsizlikler Üzerine Bir Değerlendirme – R. Funda Barbaros, Cemre Çakır

A Literature Study on Local Based Marketing and Related Technologies – Yüksel Akay Ünvan


DUYURULAR

KİTAP ÖNERİSİ

Kitabın Adı: Ne Öğrendik: Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası

Editörler: George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, Joseph Stiglitz

Basım Yılı: 2019

Sayfa Sayısı: 320

 

 

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl uygulanacağını değerlendirmektedirler.

2008’den bu yana, ekonomi politika belirleyicileri ve araştırmacılar cesur bir yeni ekonomik dünyayı meşgul etmişlerdir. Daha önce yapılan fikir birlikleri alt üst olmuş, eski varsayımlar şüphe altında kalmıştır. Politika yapıcılar doğaçlama yapmaya, araştırmacılar ise temel teoriyi yeniden düşünmeye zorlanmıştır. Bu bölümün editörlerinden biri olan Nobel Ödüllü George Akerlof, krizi hareket etmeye korkan, ağaçta kalmış bir kediye benzetmektedir. Nisan 2013’te Uluslararası Para Fonu, makroekonomik geleceğin ortaya çıkan hatlarını tartışmak için önde gelen ekonomistleri ve ekonomi politika belirleyicilerini bir araya getirdi. Bu kitap onların fikirlerini sunmaktadır.

Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz, eski FED Başkanı Janet Yellen ve eski İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ı içeren editörler ve yazarlar, krizleri ve sonrasında öğrenilen dersleri göz önüne almaktadırlar. Kitap, geleneksel politikaya ilişkin kriz sonrası enflasyona; makro-ihtiyati araçlara ve etkinliklerine; teşviklere, kamu borcu ve mali konsolidasyona ve döviz kuru düzenlemelerine odaklanmaktadır.

DİZİNLER

DRJI Indexed Journal  

MARKALARIMIZ